Sva vremena su u UTC + 1 sat
Zapo─Źni novu temu Ova tema je zaklju─Źana, ne mo┼żete da menjate postove ili da odgovarate  [ 1 Post ] 
  ┼átampa

Statut ARCS
Autoru Poruka
 Tema posta: Statut ARCS
PostPoslato: Ned Jan 05, 2020 4:43 pm 
OffLine
Uprava ARCS
Uprava ARCS
Korisnikov avatar

Pridru┼żio se: Sub Nov 15, 2008 7:03 pm
Postovi: 7628
Lokacija: Po┼żarevac
Gara┼ża: ex 155 1.8 TS,
1.4 T.S. KaraWagon
Lokacija: Srbistan
STATUT


I OPŠTE ODREDBE

─îlan 1.
Alfa Romeo Klub Srbija (u daljem tekstu: Udru┼żenje) je udru┼żenje gra─Ĺana koje okuplja ljubitelje automobila marke Alfa Romeo na prostoru teritorije Republike Srbije.

─îlan 2.
Ciljevi Udru┼żenja su:
1. Prikupljanje razli─Źite literature iz oblasti automobilizma;
2. Saradnja sa sli─Źnim klubovima u zemlji i inostranstvu;
3. Organizovanje okupljanja, tribina i sli─Źnih manifestacija;
4. O─Źuvanje automobilske kulture;
5. Edukacija i briga o starovremenskim vozilima marke Alfa Romeo.

II NAZIV I SEDIŠTE

─îlan 3.

Naziv Udru┼żenja je Alfa Romeo Klub Srbija. Naziv na stranom, engleskom, jeziku je Alfa Romeo Club Serbia. Sedi┼íte Udru┼żenja je u Beogradu, Rucka 65, 11000 Beograd, ─îukarica. Podru─Źje delovanja je teritorija Republike Srbije.

III PRAVNI STATUS

─îlan 4.

Udru┼żenje ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koja mu pripadaju na osnovu zakona, osniva─Źkog akta i odredaba ovog Statuta.

─îlan 5.
U pravnom prometu sa tre─çim licima Udru┼żenje istupa u svoje ime i za svoj ra─Źun, u okviru delatnosti utvr─Ĺene ovim Statutom i za svoje obaveze odgovara svim sredstvima sa kojima raspola┼że (potpuna odgovornost).

─îlan 6.
Udru┼żenje ima pe─Źat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: ┬╗Alfa Romeo┬ź, u donjoj polovini ┬źClub Serbia┬╗, a u sredini je stilizovani grb Udru┼żenja.

─îlan 7.
Za pisanu komunikaciju sa tre─çim licima Udru┼żenje koristi memorandum.
Memorandum Udru┼żenja sadr┼żi ispisan, na srpskom jeziku ─çirili─Źkim pismom, pun naziv Udru┼żenja sa slede─çim podacima: sedi┼íte, adresa elektronske po┼íte, brojevi telefona, mati─Źni broj i PIB. Za potrebe konunikacije sa teritorijama ne─çirili─Źnog pisma bi─çe kori┼í─çen memorandum sa identi─Źnim podacima ali ispisan latini─Źnim pismom.

IV DELATNOST UDRU┼ŻENjA

─îlan 8.

Delatnost Udru┼żenja je:
9499 -delatnost ostalih organizacija na bazi u─Źlanjenja.

─îlan 9.
Udru┼żenje mo┼że, bez upisa u registar da vr┼íi i druge delatnosti, pored delatnosti navedene u ─Źlanu 8. Statuta, a koje se uobi─Źajeno vr┼íe uz tu delatnost-u manjem obimu ili povremeno.

V IZVORI FINANSIRANjA

─îlan 10.

Udru┼żenje se finansira iz fondova, koji rade u skladu sa zakonom, od ─Źlanarine ─Źiji iznos odre─Ĺuje Skup┼ítina Udru┼żenja, sponzorstvom i iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.

─îlan 11.
Finansijsko poslovanje Udru┼żenja vodi Sekretar u skladu sa odlukama Izvr┼ínog odbora.

VI PLAN I PROGRAM RADA I RAZVOJA

─îlan 12.

Izvr┼íni odbor predla┼że godi┼ínji plan i program rada Udru┼żenja.
Godi┼ínji plan i program rada Udru┼żenja usvaja Skup┼ítina Udru┼żenja.

VII UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA, ORGANI I TELA

─îlan 13.

Polaze─çi od delatnosti koju obavlja, a u cilju efikasnog i ekonomi─Źnog delovanja Udru┼żenje je organizovano u okviru jedinstvene celine.

─îlan 14.
Udru┼żenje mo┼że biti osniva─Ź drugih udru┼żenja, klubova i glasila. Ukoliko Udru┼żenje formira druge organizacije, onda Skup┼ítina bira predstavnike u organima upravljanja tih organizacija. Vr┼íioce du┼żnosti, do odluke Skup┼ítine, imenuje Izvr┼íni odbor.
─îlan 15.
Organi Udru┼żenja su Skup┼ítina, Izvr┼íni odbor, Nadzorni odbor i Savet osniva─Źa.

Skup┼ítina Udru┼żenja

─îlan 16.
Skup┼ítina Udru┼żenja je najvi┼íi organ i ─Źine je svi ─Źlanovi Udru┼żenja. Skup┼ítina punova┼żno odlu─Źuje ako sednici prisustvuje vi┼íe od 1/3 ─Źlanova Udru┼żenja. Odluke Skup┼ítine su punova┼żne ako za njih glasa vi┼íe od 1/2 prisutnih ─Źlanova.
Skup┼ítina Udru┼żenja ima jedno redovno zasedanje u prvom kvartalu kalendarske godine. Vanredno zasedanje Skup┼ítine mo┼że inicirati 1/3─Źlanova Udru┼żenja. Vanredno zasedanje zakazuje predsednik Udru┼żenja najkasnije 15 dana od dana iniciranja.

─îlan 17.
Skup┼ítina Udru┼żenja:
ÔÇó usvaja Statut, izmene i dopune Statuta,
ÔÇó bira i razre┼íava 5 (pet) do 11 (jedanaest) ─Źlanova Izvr┼ínog odbora,
ÔÇó bira i razre┼íava 3 (tri) ─Źlana Nadzornog odbora,
ÔÇó me─Ĺu ─Źlanovima Izvr┼ínog odbora bira i razre┼íava predsednika Udru┼żenja,
ÔÇó bira i razre┼íava Sekretara Udru┼żenja,
ÔÇó usvaja finansijski program i izve┼ítaj,
ÔÇó razmatra i usvaja izve┼ítaje o radu organa i tela Udru┼żenja,
ÔÇó donosi odluku o isklju─Źenju iz ─Źlanstva Udru┼żenja,
ÔÇó donosi odluku o raspu┼ítanju Udru┼żenja.
ÔÇó po potrebi obavlja ostale poslove izme─Ĺu dva zasedanja skup┼ítine.

Izvršni odbor

─îlan 18.
Udru┼żenjem upravlja Izvr┼íni odbor.
Izvr┼íni odbor ima najmanje 5 (pet) a najvi┼íe 11 (jedanaest) ─Źlanova.
Mandat ─Źlanova Izvr┼ínog odbora traje godinu dana. Kandidat za ─Źlana Izvr┼ínog odbora mo┼że biti svaki ─Źlan Udru┼żenja. ─îlanovi Izvr┼ínog odbora ne mogu biti istovremeno i kandidati za neki drugi odbor i obrnuto.

─îlan 19.
Izvršni odbor vrši sledeće poslove:
ÔÇó izvr┼íava odluke Skup┼ítine,
ÔÇó rukovodi radom Udru┼żenja izme─Ĺu dve sednice Skup┼ítine,
ÔÇó mo┼że kandidovati u svoj sastav nove ─Źlanove,
ÔÇó podnosi Skup┼ítini na usvajanje predlog o osnivanju Saveta i donosi odluke o osnivanju ostalih tela Udru┼żenja,
ÔÇó priprema predloge izmena i dopuna Statuta, priprema druge akte koje podnosi Skup┼ítini na usvajanje,
ÔÇó raspravlja o odgovornosti tela Udru┼żenja i ukida ih,
ÔÇó suspenduje ─Źlana Udru┼żenja do kona─Źne odluke Skup┼ítine,
ÔÇó daje punomo─çje za zastupanje Udru┼żenja pred sudovima i drugim organima,
ÔÇó podnosi izve┼ítaj Skup┼ítini o svom radu,
ÔÇó priprema finansijski program i podnosi ga Skup┼ítini na usvajanje,
ÔÇó stara se o sprovo─Ĺenju finansijskog programa,
ÔÇó obavlja ostale poslove izme─Ĺu dva zasedanja Skup┼ítine.
Izvr┼íni odbor odlu─Źuje prostom ve─çinom, ako sednici prisustvuje vi┼íe od polovine broja ─Źlanova Izvr┼ínog odbora.


Nadzorni odbor

─îlan 20.
Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem Udru┼żenja. Nadzorni odbor se sastoji od 3 (tri) ─Źlana. ─îlanovi nadzornog odbora biraju se iz ─Źlanstva.
Za ─Źlana Nadzornog odbora ne mo┼że biti imenovano lice koje je ─Źlan Izvr┼ínog odbora Udru┼żenja.
─îlanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 12 (dvanaest) meseci.
Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom obavlja nadzor nad poslovanjem Udru┼żenja, a naro─Źito:
ÔÇó pregleda periodi─Źne i godi┼ínje izve┼ítaje i utvr─Ĺuje da li su sastavljeni u skladu sa zakonskim propisima,
ÔÇó utvr─Ĺuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Udru┼żenja vode uredno i u skladu sa propisima,
ÔÇó pregleda i daje mi┼íljenje o izve┼ítajima koji se podnose Izvr┼ínom odboru o poslovanju, sprovo─Ĺenju poslovne politike Udru┼żenja, o godi┼ínjim finansijskim iskazima i izve┼ítajima o poslovanju Udru┼żenja koja se podnose nadle┼żnom organu, pre njihovog usvajanja od strane Izvr┼ínog odbora,
ÔÇó o rezultatima izvr┼íenog nadzora, u pisanom obliku, izve┼ítava Izvr┼íni odbor ukazuju─çi na eventualne propuste,
ÔÇó kvartalno vr┼íi nadzor nad finansijskim poslovanjem Udru┼żenja,
ÔÇó podnosi izve┼ítaj o svom radu Skup┼ítini.

Savet osniva─Źa
─îlan 21.
Savet osniva─Źa je savetodavno telo Udru┼żenja i ─Źine ga osniva─Źi Udru┼żenja. Savet nema izvr┼ínu vlast ali mo┼że Izvr┼ínom odboru i Skup┼ítini predlagati postupke i delovanja za koja smatra da ─çe unaprediti rad Udru┼żenja.
Savet osniva─Źa ima sva prava i obaveze kao i ostali ─Źlanovi Udru┼żenja osim obaveze pla─çanja godi┼ínje ─Źlanarine.
─îlan 22.
Predsednik Udru┼żenja ima slede─çe du┼żnosti:
ÔÇó predstavlja i zastupa Udru┼żenje u pravnom prometu,
ÔÇó zastupa Udru┼żenje i potpisuje sva finansijska dokumenta u ime Udru┼żenja,
ÔÇó postavlja i razre┼íava svog zamenika,
ÔÇó saziva sednice Izvr┼ínog odbora i njima predsedava,
ÔÇó saziva Skup┼ítinu Udru┼żenja,
ÔÇó mo┼że predlo┼żiti sazivanje sednice Nadzornog odbora i svakog tela Udru┼żenja,
ÔÇó obavlja druge poslove koje mu povere Skup┼ítina ili Izvr┼íni odbor Udru┼żenja.
Predsednik Udru┼żenja imenuje se na period od 12 (dvanaest) meseci.

─îlan 23.
Zamenik predsednika vr┼íi poslove u odsustvu predsednika. Zamenik predsednika ima ista ovla┼í─çenja, obaveze i du┼żnosti kao i Predsednik udru┼żenja.
Zamenik predsednika Udru┼żenja imenuje se na period od 12 (dvanaest) meseci.

─îlan 24.
Sekretar Udru┼żenja predstavlja ovla┼í─çeno lice Udru┼żenja i vr┼íi slede─çe poslove:
ÔÇó vodi zapisnike sa sednica Izvr┼ínog odbora Udru┼żenja i arhivu Udru┼żenja,
ÔÇó du┼żi pe─Źat Udru┼żenja i overava zvani─Źne dokumente Udru┼żenja,
ÔÇó obavlja poslove vezane za platni promet, preuzima izvode o promeni na ra─Źunu Udru┼żenja i dostavlja ih knjigovo─Ĺi,
ÔÇó vodi evidenciju o ─Źlanstvu Udru┼żenja,
ÔÇó organizuje izradu i dostavljanje ─Źlansih kartica ─Źlanovima Udru┼żenja.

─îlan 25.
Tela Udru┼żenja su Radne grupe i Saveti.
─îlan 26.
Za obavljanje stru─Źnih, finansijskih, administrativno-tehni─Źkih, kulturnih, nau─Źnih i drugih poslova osnivaju se Radne grupe. Inicijativu za osnivanje Radne grupe daje Izvr┼íni odbor, ili najmanje tri ─Źlana Udru┼żenja. Radne grupe se formiraju i raspu┼ítaju odlukom Izvr┼ínog odbora. Radna grupa bira Predsedavaju─çeg grupe ve─çinom glasova ─Źlanova grupe.

─îlan 27.
Saveti se formiraju na inicijativu Izvr┼ínog odbora prostom ve─çinom glasova. ─îlanovi Saveta mogu i ne moraju biti ─Źlanovi Udru┼żenja.

VIII ─îLANSTVO

─îlan 28.

─îlanovi Udru┼żenja mogu postati sva punoletna lica koja prihvataju ciljeve i Statut Udru┼żenja kao i maloletna lica u ─Źije ime zakonski zastupnik potpisuje pristupnicu. ─îlanstvo se sti─Źe pla─çanjem ─Źlanarine.

─îlan 29.
─îlanstvo u Udru┼żenju prestaje:
ÔÇó Izvr┼íni odbor mo┼że suspendovati ─Źlana udru┼żenja koji deluje suprotno Statutu,
ÔÇó istupanjem iz ─Źlanstva, davanjem pismene izjave o istupanju,
ÔÇó 30 (trideset) dana nakon isteka pla─çene ─Źlanarine,
ÔÇó i u slu─Źajevima kada ─Źlan grubo kr┼íi pravila komunikacije izme─Ĺu ─Źlanova (forum) i ┼íteti ugledu Udru┼żenja.
Kona─Źnu odluku o isklju─Źenju suspendovanog ─Źlana donosi skup┼ítina na svom zasedanju.
─îlan. 30.
Prava ─Źlana Udru┼żenja su da:
ÔÇó ravnopravno sa ostalim ─Źlanovima u─Źestvuje u ostvarivanju ciljeva Udru┼żenja,
ÔÇó neposredno u─Źestvuje u odlu─Źivanju na skup┼ítini kao i preko organa Udru┼żenja,
ÔÇó bira i bude biran u organe Udru┼żenja,
ÔÇó pravovremeno bude informisan o radu i aktivnostima Udru┼żenja.
Du┼żnosti ─Źlana su da:
ÔÇó aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udru┼żenja,
ÔÇó u─Źestvuje, u skladu sa interesovanjima, u aktivnostima Udru┼żenja;
ÔÇó pla─ça ─Źlanarinu,
ÔÇó obavlja poslove koje mu poveri Izvr┼íni odbor.

─îlan 31.
Po─Źasni ─Źlan udru┼żenja mo┼że postati bilo koje lice iz zemlje i inostranstva, koje prihvata ciljeve i Statut udru┼żenja. O progla┼íenju Po─Źasnog ─Źlana odluku donosi Izvr┼íni odbor, na preporuku jednog od ─Źlanova Izvr┼ínog odbora, prostom ve─çinom glasova. Po─Źasni ─Źlan ima sva prava i obaveze navedene u ─Źl. 30 ovog Statuta. Status po─Źasnog ─Źlana se dodeljuje na period od godinu dana i mo┼że biti produ┼żen.

IX JAVNOST RADA

─îlan 32.

Rad Udru┼żenja je javan. Izvr┼íni odbor udru┼żenja preduzima potrebne mere za obezbe─Ĺivanje javnosti svoga rada i informisanja ─Źlanstva o radu organizacije. Udru┼żenje javnost rada obezbe─Ĺuje:
- Javnošću svojih sednica,
- Plakatima i ostalim na─Źinima usmenog, pismenog i elektronskog obave┼ítavanja,
- Posebnim saopštenjima za sredstva javnog informisanja,
- Periodi─Źnim i posebnim publikacijama, u skladu sa zakonom.
O izve┼ítavanju sa sednica organa i tela udru┼żenja odlu─Źuje se na samoj sednici tih organa i tela.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

─îlan 33.

Pitanje odgovornosti organa i tela Udru┼żenja mogu pokrenuti tri ─Źlana Izvr┼ínog odbora, 1/5 ─Źlanova Udru┼żenja ili Nadzorni odbor Udru┼żenja. Niko ne mo┼że pokrenuti pitanje odgovornosti skup┼ítine Udru┼żenja.

─îlan 34.
Postupak za dono┼íenje Statuta Udru┼żenja, kao i za njegove izmene i dopune, pokre─çu Izvr┼íni odbor Udru┼żenja i tela Udru┼żenja. Nacrt Statuta priprema Radna grupa koju imenuje Izvr┼íni odbor. Izvr┼íni odbor razmatra nacrt Statuta i utvr─Ĺuje Predlog statuta, koji upu─çuje Skup┼ítini Udru┼żenja na usvajanje. Izmene i dopune statuta, odnosno novi Statut, donosi se prostom ve─çinom, na zasedanju Skup┼ítine.

─îlan 35.
Statut stupa na snagu danom dono┼íenja, a primenjiva─çe se od dana upisa u registar kod nadle┼żnog organa.
Za tuma─Źenje ovog Statuta nadle┼żan je Nadzorni odbor Udru┼żenja, a u slu─Źaju spora, tuma─Źenje daje Skup┼ítina Udru┼żenja.

─îlan 36.
Odluku o raspu┼ítanju Udru┼żenja donosi Skup┼ítina Udru┼żenja dvotre─çinskom ve─çinom na sednici kojoj prisustvuje vi┼íe od polovine ─Źlanova Udru┼żenja. U slu─Źaju prestanka rada Udru┼żenja sva imovina Udru┼żenja prelazi u vlasni┼ítvo De─Źijeg sela u Sremskoj Kamenici.


Slika u :heart:
Vrh
 Profil  
 

Prika┼żi postove u poslednjih:  Pore─Ĺaj po  
Zapo─Źni novu temu Ova tema je zaklju─Źana, ne mo┼żete da menjate postove ili da odgovarate  [ 1 Post ] 

   Sli─Źne teme   Autoru   Odgovora   Pogledano   Poslednji post 
Nema novih nepro─Źitanih postova u ovoj temi. ARCS Instagram

u Galerija i multimedija

Boxa

2

5138

─îet Avg 06, 2020 2:41 pm

Boxa Pogledaj poslednji post

Nema novih nepro─Źitanih postova u ovoj temi. ARCS ro┼ítilj 31.03.2019.

[ Idi na stranicu: 1, 2, 3, 4 ]

u Alfa Romeo Klub Srbija i Alfisti / Dešavanja i okupljanja

Boxa

82

8611

Pon Apr 08, 2019 9:27 am

ZEPELIN-TS Pogledaj poslednji post

Ova tema je zaklju─Źana, ne mo┼żete da menjate postove ili da odgovarate In primavera ARCS 2020

u Alfa Romeo Klub Srbija i Alfisti / Dešavanja i okupljanja

- ARCS -

3

9725

Uto Mar 24, 2020 10:57 am

- ARCS - Pogledaj poslednji post

Nema novih nepro─Źitanih postova u ovoj temi. ARCS 15 godina ! Slike i utisci

[ Idi na stranicu: 1, 2 ]

u Alfa Romeo Klub Srbija i Alfisti / Dešavanja i okupljanja

- ARCS -

36

16793

Pon Dec 23, 2019 6:35 pm

Relja Pogledaj poslednji post

Nema novih nepro─Źitanih postova u ovoj temi. ARCS vs Bud3 track day 2020

[ Idi na stranicu: 1 ... 5, 6, 7 ]

u Alfa Romeo Klub Srbija i Alfisti / Dešavanja i okupljanja

Veloce

163

12380

Pet Jul 10, 2020 12:58 pm

gpendula Pogledaj poslednji post


Sva vremena su u UTC + 1 sat


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost


Ne mo┼żete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne mo┼żete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne mo┼żete monjati va┼íe postove u ovom forumu
Ne mo┼żete brisati va┼íe postove u ovom forumu
Ne mo┼żete slati prika─Źene fajlove u ovom forumu

Idi na:  

Style by Alfa Romeo Club Serbia
Updated by Alex V6 & erdeljan © ARCS 2015
Design & layout by gile & kilson based on original 4Poisom theme
Prevod: CyberCom feat. sErGiO